19. LetnjA školA urbanizma i održivog razvoja, VRNJAČKA BANJA 18.-20. maj 2023.

Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod uz podršku Inženerske komore Srbije, organizuju naučno-stručni skup - 19. Letnju školu urbanizma sa međunarodnim učešćem, u Vrnjačkoj Banji, od 18 do 20. maja 2023. godine.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA:

- REVITALIZACIJA RURALNIH PREDELA I PROSTORNI PLANOVI LOKALNIH SAMOUPRAVA SA UREĐAJNIM OSNOVA
- MAMODERNI KATASTAR KAO OSNOVNA PODLOGA ODRŽIVOG RAZVOJA
- URBANA OBNOVA I REGENERACIJA GRADSKOG JEZGRA I ZNAČAJNIH GRADSKIH CELINA
- PLANIRANJE I IZGRADNJA VIŠESPRATNIH OBJEKATA – PREDNOSTI I MANE
- URBANIZAM I INŽENJERSKE DELATNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Tema "STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA LOKALNIH JAVNIH URBANISTIČKIH PREDUZEĆA" će biti obrađena u posebnom bloku u okviru letnje škole)


Imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA
Rok za prijavu teme sa apstraktom i autorima je 25.03.2023. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 24.04.2023. godine.
Teme sa Apstraktom (do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku) i radove (obima do 8 A4 strana) slati isključivo na adresu udruzenjeurb@gmail.com

Više informacija možete pronaći na web adresi Udruženja www.uus.org.rs.

Dokumenta za preuzimanje:
1. Uputstvo za pripremu rada-LŠU 2023
2. I обавештење_ЛШУ, В.Бања 2023
3. I obaveštenje_LŠU, 2023_LAT

Bićemo vam zahvalni da informaciju prosledite svojim kolegama i saradnicima.
Srdačan pozdrav,
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE

Powered by WebExpress