O UDRUŽENJU URBANISTA SRBIJE

KO SMO MI

Više od pola veka Udruženje urbanista, kao jedinstvena strukovna i stručna organizacija, učestvuje u burnim procesima urbanizacije naše zemlje. Urbanisti su se stalno susretali sa prošlošću i sadašnjošću, a mislili na budućnost.
Danas Udruženje urbanista Srbije okuplja značajan broj individualnih članova (arhitekti, građevinski inženjeri, prostorni planeri, ekonomisti, pravnici, ekolozi, geodeti, saobraćajni inženjeri, mašinski inženjeri, geografi, elektroinženjeri, šumarski inženjeri, informatičari i inženjeri hortikulture). Ujedno Udruženje urbanista čine i kolektivne članice (javna i privatna preduzeća za izradu urbanističkih planova, prostornih planova i studija, preduzeća za urbanizam, građevinsko zemljište i izgradnju, fakulteti, instituti i dr.).

Od mnogobrojnih aktivnosti Udruženja urbanista Srbije, značajno je napomenuti sledeće: unapređenje politike urbanističkog i prostornog razvoja, predlozi rešenja u resornim zakonima i podzakonskim aktima, simpozijumi, Salon urbanizma, Letnja škola urbanizma itd.Na Generalnoj skupštini Evropskog saveta urbanista (ECTP) koja je održana 2009. godine u Briselu, Udruženje urbanista Srbije je primljeno u punopravno članstvo.Letnja škola urbanizma je postala prepoznatljiva aktivnost Udruženja urbanista Srbije i van granica naše države.

Nekada se Letnja škola urbanizma održavala u Dubrovniku, zatim u Republici Srpskoj, a zadnjih šest godina u Srbiji. Teme Letnje škole su svake godine različite i aktuelne, štampa se Zbornik radova, a broj učesnika je multidisciplinaran i sve masovniji.U organizaciji Udruženja urbanista Srbije već devetnaest godina, svakog 8. novembra, na svetski dan urbanizma, održava se Međunarodni salon urbanizma. Ukupan broj izloženih radova u svim prethodnim godinama iznosio je blizu 2.000. Salon urbanizma je dostigao visok renome i postao je institucija koja ima međunarodni karakter i masovnost radova i učesnika.

ISTORIJAT

Udruženje je osnovano 20.maja 1955 godine, kao Društvo urbanista Srbije.

Aktivnost Društva nastavlja kasnije Urbanistički savez Srbije.Od 24. novembra 1990, kada se reorganizuje, nastavlja sa radom pod nazivom Udruženje urbanista Srbije (UUS).Svoje delovanje UUS definise kroz Statut Udruženja, (sa VIII poglavlja i 72 člana) usvojen na Skupštini Udruženja 24. novembra 1990. u Sremskim Karlovcima.

Na Skupštini Udruženja 30.oktobra 1991. donet je Moralni kodeks urbanista, (definisan u tri poglavlja i 32 člana) u skladu sa odgovarajućim međunarodnim profesionalnim i etičkim normama (IsoCarp).

STRUKTURA UDRUŽENJA

Udruženje je organizovano kao jedinstvena strukovna, stručna i društvena organizacija urbanista Srbije. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka na teritoriji pokrajina kao i na drugim područjima osnivaju se pokrajinska udruženja odnosno društva i aktivi.

UUS čini:

•Vojvođansko udruženje urbanista (VUU)
•Društvo urbanista Beograda (DUB)
•Društvo urbanista Niša (DUN)
•Udruženje urbanista Zlatiborskog okruga. 

UPRAVNA STRUKTURA

PREDSEDNIK
 1. dr Aleksandar Jevtić, Novi Sad

 PREDSEDNIŠTVO UUS
 1. Prof.dr Aleksandra Đukić
2. Milka Pavlović, Ruma
3. Slavica Ferenc, Šabac
4. dr Božidar Manić, Beograd
5. mr Miodrag Ferečak, Beograd
6. Lidija Stefanović Nikolić, Niš
7. Gordana Nedeljković, Kruševac
8. dr Marija Lalošević, Beograd
9. Zoran D.Jovanović, RGZ
10. Vesna Milošević Jovanović, Kragujevac
11. Dušan Miladinović, Novi Sad
12. Marija Paunović Milojević, Aranđelovac
13. Nebojša Jelušić, Čačak
14. Lazar Mandić, Kragujevac
15. Nikola Lečić, Niš
16. Miroslav Sićević, Bačka Palanka
17. Marina Blagojević, Leposavić 

18. Ivana Joksimović, Leskovac 
19. Bojan Alimpić, Šabac 
20. Dragana Siljanović Kozoderović, Sombor

NADZORNI ODBOR UUS
1. Mirjana Ćirić, Kragujevac
2. Tatjana Simonović, Čačak 

3. Milan Jandrić, Šid

SUD ČASTI UUS
1. mr Milica Joksić, Beograd 
2. Jasna Lovrić, Novi Sad
3. dr Ratka Čolić, Beograd 

4. Dragana Biga, Aranđelovac 
5. Veljko Bojović, Beograd 
6. Nada Vinokić, Novi Sad

Summary in English

55 YEARS OF THE SERBIAN URBAN PLANNERS SOCIETY1955-2010

This year the Serbian Society of Urban Planners celebrates the 55th anniversary of its existence and successful work.For more than half a century the Serbian Society of Urban Planners as a unique professional organization, has been participating in the tumultuous urbanization processes in our country. While thinking of the future urban planners have continuously been challenged by the past and the present.

Today the Society gathers an important number of individual members (architects, civil as well as regional planning engineers, economists, lawyers, ecologists, geodesists, traffic and mechanical engineers, geographers, electrical engineers, engineers of forestry, informatics and horticulture.). The Society also has collective members (public and private enterprises for developing of urban plans, physical plans and studies, Enterprises for urban planning, building land and construction, as well as the faculties, institutes etc)Among numerous activities of the Society we would like to mention the following ones: improvement of policies concerning urban planning and development of physical planning, solving problems in pertaining laws and sub-Act documents, organizing of symposiums as well as the Salon of Urban Planning and the summer School of urban Planning etc.At the General assembly of the European Council of Urban Planners (ECTP) that took place in Brussels in 2009, the Serbian Society was accepted as full member.

The summer School of Urban Planning has become a recognizable activity of the Serbian Society of Urban Planners outside the borders of our country. Formerly the Summer School used to be held in Dubrovnik, after that in the Republika Srpska, and for the last six years in Serbia. Every year the subjects are different and up to date, a Collection of works presented is printed and the number of participants is a multidisciplinary one and becoming every year bigger in number. For nineteen years, every year on November 8th on the international day of Urban Planning the Society organizes The International Salon of Urban Planning.

The total number of exhibited works in all previous years was app. 2.000. The Salon has gained a high reputation and has become an institution with an international character with a great number of works and participants.In the following period the main objective of the Society is developing of urban planning and physical planning activities, as well as developing of professional skills, the forming of the Academy of urban planners as well as continual improving of the status and attained reputation.

 DEAR FRIENDS, DEAR URBAN PLANNERS

 In the name of Urban Planners of Serbia I thank all the participants, patrons, donors, and sponsors who have helped the realization of the 19.International Salon of Urban Planning. My special thanks to the city of Šabac, to the Mayor, The Public enterprise “Plan” Šabac, the faculties, to the jury, to the vote counting board an the Secretariat of the Society of Urban Planners. I am especially grateful to the President of the European Council of Urban planners, Mr Joao Teixeiri for his promise to come and be present at the Salon of Urban Planning in the City of Sabac.

                                                                                                                                                                                                                              On the international day of urban planningŠabac, November 8th, 2010PresidentOf the Serbian Society of Urban PlannersDušan Minić ,M.A.

Powered by WebExpress