urb.jpg

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA 2041.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA 2041 je od 13. - 30. 06. 2022. godine je na ranom javnom uvidu.

Lokacije na kojima je izložen i dostupan javnosti su:
- Hol Skupština grada Beograd, Trg Nikole Pašića,
- Hol Urbanističkog zavoda Beograda, Bulevar despota Stefana 56
- Knez Mihajlova 6 (u okviru pešačke zone)

Pored formalnog dela participacije regulisane Zakonom, Urbanistički zavod Beograda je, posle inicijalne ankete „Ka Beogradu 2041", pripremio novu anketu „GUP BEOGRADA 2041 - KA JAVNOM DIJALOGU U TOKU RANOG JAVNOG UVIDA“ .

Cilj ove ankete je prikupljanje dodatnih, specifičnih informacija o kvalitetu života u naseljima našeg grada, kao i sagledavanje stavova, mišljenja građana u odnosu na ključna razvojna pitanja za koje postoji više mogućnosti i pravaca razvoja.

Rezultati ove ankete biće javno publikovani uz potpuno poštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka građana na ovom GUP Beograda do 2041. - Ka javnom dijalogu u toku ranog javnog uvida
(Stranica 1 od 3) (office.com) - DOWNLOAD  ANKETA

Powered by WebExpress