izdavačka delatnost

          Preuzmite dokumenta, kataloge i druga izdanja u elektnoskom obliku

Nova atinska povelja 2003

Vizija gradova u XXI veku Evropskog saveta urbanistaEvropski urbanisti poručuju: najbolji način da se predvidi budućnost je da je sami stvorimo

Download
I Nagrada šifra

20. НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЛА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ 
РАЗВОJ

Powered by WebExpress