Urbanističko-arhitektonsko rešenje centralnog bloka u Kikindi

Urbanističko-arhitektonsko rešenje centralnog bloka u Kikindi
Javno stambeno preduzece Kikinda
Udruzenje urbanista Srbije


Zadatak konkursa:Zadatak konkursa ima vise tematski struktuiranih nivoa:
Planski nivo ima za cilj da poveze blok sa kontekstom i gradskim okruzenjem u visestrukom obliku: vizuelno, komunikaciono, funkcionalno, oblikovno, itd.

Programski nivo ima za cilj da aktivira sve potencijale bloka, da poveca stepen njegove atraktivnosti i "trasira puteve" njegovog ozivljavanja.

Projektni nivo ima za cilj remodelaciju citavog prostora i fizickih struktura, sa zeljom da se jasno "definise" prostor bloka, estetski dovede do nivoa atrakcije koji zasluzuje i oblikovno uspostavi arhitektonsku prepoznatljivost kako svojih mikroambijenata, tako i celine ambijenta bloka u odnosu na grad.

Ocenjivacki sud:
Predsednik - Bela Samu, direktor JSP Kikinda
Zamenik predsednika - Vesna Popovic, d.i.a.,predstavnik UUS-e
Članovi:Zoran Radovanovic, predstavnik Ministarstva urbanizma i gradjevina
Biserka Ilijasev, d.i.a., predstavnik Vojvodjanskog udruzenja urbanista
Prof. Branislav Stojanovic, d.i.a., predstavnik SAS-e
Dusko Radakovic, predsednik SO Kikinda
Doc. dr. Vladan DJokic, d.i.a., predstavnik UUS-e
Pavle Borovac, d.i.a., predstavnikDrustva arhitekata Kikinde

Zamenici clanova Ocenjivackog suda:
Mr. Aleksandra DJukic, d.i.a., predstavnik UUS-e
Nada Radlovic, d.i.a., predstavnik raspisivaca

Izvestioci:Jasna Maricevic, predstavnik UUS-e:
Edita Divkovic, predstavnik raspisivaca

Sekretar konkursa:
Svetlana Jakovljevic- UUS-e

I NAGRADA
šifra FRTALJ
Autorski tim: Lazar Kuzmanov, Ilja Mikitisin i saradnik Dejan Ecet.

Stav autora:
FRTALJ kao model ortogonalnog prostornog organizovanja kikindske varosi predstavlja uzor kvalitetnog urbanog reda koji vlada i pleni. Autori su koristili njegov smisao kao najbolje sto Kikinda ima u svojoj 250-godisnjoj tradiciji urbanog planiranja...Iz izvestaja zirija:Urbanisticko arhitektonski koncept rada zasniva se na kompilaciji tradicionalnog i modernog. U urbanistickom smislu postovana je tradicionalna urbana matrica sa ciljem relacije sa prosloscu, dok se u arhitektonskom smislu pojavljuje moderan arhitektonski izraz sa ciljem da odslika trenutak u kome je nastao.
U kompozicionom smislu novoplanirani objekat postavljen je tako da postuje osnovne pravce i osovine zatecene u vec planiranoj blokovskoj strukturi, postujuci vec definisane pravce regulacije trga i ulice, s tim sto uvodi novi poprecni pesacki prodor kroz blok sa ciljem povezivanja Nemanjine ulice i Trga srpskih dobrovoljaca.
Modernim arhitektonskim oblikovanjem i upotrebom savremenih materijala predlozen je specifican i atraktivan objekat koji svojim vrednostima moze doprineti formiranju upecatljivog izgleda centru Kikinde.

II NAGRADA
šifra CEBLOKI 2002
Autor: Slobodan Mica Rajevic,3D model Igor Rajkovic.

Stav autora:
ODRZIVA KONCEPCIJA REKONSTRUKCIJE temeljni princip ponudjenog resenja i zasniva se na mnogobrojnim lokacionim potencijalima najuzeg centra grada Kikinde i njihovim pojacavanjem. Projektom se nudi realan i komercijalno ostvariv kapacitet fizickih struktura za pretezno poslovne, usluzne i poslovno-stambene sadrzaje.Iz izvestaja zirija:Osnovna karakteristika rada je konzistentnost urbane regulacije koja se ogleda u ivicnom sistemu gradnje i postovanju tradicionalne urbane matrice. Postignuto je regulaciono dvojstvo: tradicionalna ivicna regulacija po obodu bloka ka spolja, kao i atraktivni prostor unutar bloka sa strogom unutrasnjom regulacijom.
Rekonstruisani deo bloka podeljen je na pet privatnih gradjevinskih parcela koje se mogu aktivirati na vise razlicitih nacina. Ovakav koncept omogucava fleksibilnost realizacije u dinamici koja odgovara pojedinacnim investitorima.Ponudjeni model rekonstrukcije bloka sa primenjenom parcelacijom i urbanistickom kompozicijom jasno diferencira prostor privatnih parcela i javnih prostora pjacete i unutrasnjih blokovskih dvorista.
Predlozeni elementi na pjaceti kao sto su: kolonade, kapije, nadkriveni prostori i vodene povrsine doprinose stepenovanju prostora tako da su prelasci sa privatnog na javni prostor postepeni.

III NAGRADA
šifra 44242
Autorski tim: Zoran Abadic, Vladimir Kovaevic i saradnik Dejan Obradovic.

Stav autora: 
Strategija uredjenja bloka i neposrednog okruzenja odnosila bi se na potvrdjivanje postojecih vrednosti, uredjenje, tzv. veliko spremanje unutar bloka. Stvaranje akcentnih tacaka u prostoru i definisanje, izgradnju novih prostorno-funkcionalnih, razlicitih mikroambijentalnih celina.Iz izvestaja zirija:Koncepcija rada bazirana je na aktiviranju i koriscenju unutrasnjosti bloka, uvodjenjem delimicno nadkrivene pesacke ulice koja sa novim fizickim okruzenjem definise kretanje kroz blok uz optimalno koriscenje prostora prema glavnoj pesackoj zoni.
Blago zaluceni objekti u novoformiranoj pesackoj ulici jasno usmeravaju pesacke tokove iz Nemanjine ulice u prostor bloka i dalje prema trgu.Predlozena urbanisticka kompozicija ne uvazava postojeca pravila regulacije i parcelacije, s obzirom da je na regulaciji prema Trgu srpskih dobrovoljaca formiran novi trg - koji svojim polozajem i velicinom remeti tradicionalnu gradsku matricu.
Prenaglaseni poprecni pesacki prodor doprinosi usitnjavanju urbane matrice odnosno dovodi do podele postojeceg bloka na dve podceline.

UVECANI OTKUP
šifra 1010
Autorski tim: Malina Hrgar i Mira Milakovic

Stav autora:Glavna pesacka zona poseduje komleksnu istorijsku pozadinu samog lokaliteta, njegovih funkcionalnih i estetskih odrednica, te njegovog znacaja u sklopu urbanog tkiva grada Kikinde. Danas je usled tog kompleksnog razvojnog kontinuma, pesacka zona zadobila niz isprepletenih karakteristika koje je odredjuju na slozen i viseznacan nacin. Tako se njena osnovna namena moze definisati kao kombinacija reprezentativnog gradskog prostora, zelene parkovske povrsine i prostora za odmor...
Iz izvestaja zirija:Osobenost rada jeste teznja za afirmacijom postojecih vrednosti datog prostora kao i za uvodjenjem novih. Postojece vrednosti prostora afirmisane su klasicnom urbanistickom kompozicijom koja se oslanja na ivicni sistem izgradnje i postovanje tradicionalne urbane matrice.
Nove vrednosti afirmisane su aktiviranjem unutar blokovskog prostora, formiranjem polunadkrivene pjacete, cime se omogucava njegovo adekvatno koriscenje...
Powered by WebExpress