NAUČNO-STRUČNa KONFERENCIJa
„URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ“ 

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE i
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
Uz podršku Inženjerske komore Srbije
Pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstva nauke,, tehnološkog razvoja i inovacija
Grada Novog Pazara

Organizuju
NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU „URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ“
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Sa temom
I URBANISTIČKA ISKUSTVA U 20 GODINA PRIMENE «ZAKONA O PLANIRANJU I GRAĐENJU (IZGRADNJI)»
II ODRŽIVI GRAD BUDUĆNOSTI
III POTREBNI I POŽELJNI OBLICI I PARAMETRI U URBANISTIČKIM PLANOVIMA U NAS (Opšti urbanistički pokazatelji, stambene jedinice i zelenilo u njima) 
IV KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA 21. VEK
V ULOGA PROFESIONALNIH KORISNIKA U DRŽAVNOM SISTEMU UPRAVLJANJA NEPOKRETNOSTIMA

Dokumenta za preuzimanje:
1. Poziv za LŠU, Novi Pazar 2024. latinica (Word)
2. Poziv za LŠU, Novi Pazar 2024. ćirilica (Word)

Powered by WebExpress