fotografija_za_konkurs11111.jpg

Konkurs za Prirodnjački muzej u Beogradu

Prirodnjački muzej u Beogradu, https://nhmbeo.rs/
 Sprovodilac konkursaDruštvo arhitekata Beograda, www.dab.rs

 Raspisuju otvoreni, jednostepeni, anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za područje
„Parka prijateljstva'' - UŠĆE, GO Novi Beograd i Zemun
i idejno rešenje PRIRODNJAČKOG MUZEJA u Beogradu

Konkursni rokovi
Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 14.11.2023.
Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 31.01.2024.
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 20.03.2024. godine do 15:00 časova (GMT +1).
Objavljivanje rezultata konkursa 19.04.2024 . godine do 23:59 časova (GMT +1).

Sastav žirija:
Predsednik žirija:- prof. Ivan Rašković , arhitekta
Članovi žirija:
- Zoran Vapa, dipl.inž.građ., posebni savetnik ministra kulture
- Danijela Vanušić, master istor.umetn., v.d. pomoćnika ministra kulture
- Slavko Spasić, viši kustos, direktor Prirodnjačkog muzeja(zamenik člana žirija: dr Boris Ivančević, muzejski savetnik, Prirodnjački muzej)
- Marko Stojčić, arhitekta, Glavni gradski urbanista
- Milka Gnjato, arhitekta
- docent dr Milena Kordić, arhitekta
Konsultant :
- dr Marija Lalošević, arhitekta, Urbanistički zavod Beograda
 Izvestioci:
- Tamara Petrović Komlenić, arhitekta
- dr Jelena Bogosavljević, arhitekta, asistent Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Fotografiju u originalnoj veličini možete preuzeti na ovom linku


Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od neto 4.975.000,00 dinara i dodeliće se prema sledećoj raspodeli:

Prva nagrada - neto 2.500.000,00
Druga nagrada - neto 1.250.000,00
Treća nagrada - neto 625.000,00

Dva otkupa od po - neto 300.000,00

 Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.
Jezik konkursa je srpski jezik.
Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku: https://prirodnjackimuzej.konkurs.rs/rs/

Powered by WebExpress