konkursi -  idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje gradske galerijena Trgu Republike u Beogradu

Skupština grada Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda:

Objavljuju rezultate opšteg javnog i anonimnog konkursaza idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje gradske galerijena Trgu Republike u Beogradu

Prva nagrada

Prvu nagradu u iznosu od 500.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom: «21248»

Autori:
Bojana Puzić, apsolvent arhitekture
Natalija Ristanović, d.i.a.

Druge nagrade

 Dve jednakovredne Druge nagrade u iznosu od po 350.000,00 dinara dobili su:– rad sa autorskom šifrom: «51000»

Autorski tim:

ARCVS prohouse' - Beograd:
arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Ðorović, Branislav Redžić
sa
arh.Dušanom Jovanovićem,
arh.Ljiljanom Momčilović

Saradnja:
arh.Snežana Milovanović

Konstrukcija:
                                                                                                      ing. Sreto Kuzmanović

                                                                                                      Koncept dizajna + 3D :
                                                                                                      arh. Zoran Milovanović
    
                                                                                                      Maketa:
                                                                                                      ing. Dragutin Salamon
                                                                                                      Fotografija: arh. Predrag Milovanović

I Nagrada šifra

100,00 RSD

-10%

90,00 RSD

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija o proizvodu. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst, kao i cenu i popust samo kliknite na tekst ili u meniju "Stavka cenovnika" izaberite “Edituj stavku”.

I Nagrada šifra

100,00 RSD

-10%

90,00 RSD

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija o proizvodu. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst, kao i cenu i popust samo kliknite na tekst ili u meniju "Stavka cenovnika" izaberite “Edituj stavku”.

I Nagrada šifra

100,00 RSD

-10%

90,00 RSD

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija o proizvodu. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst, kao i cenu i popust samo kliknite na tekst ili u meniju "Stavka cenovnika" izaberite “Edituj stavku”.

Powered by WebExpress