Zbornik letnje škole urbanizma, vrnjačka banja 2022.

ZDRAVI GRADE-PROSTOR-NOVI INFORMACIONI SISTEM KATASTRA NEPOKRETNOSTI
NOVI OBLICI TURIZMA
DIGITALIZACIJA JAVNIH PROSTORA

HEALTHY CITY
E-SPACE – NEW REAL ESTATE CADASTRE INFO-SYSTEM
NEW FORMS OF TOURISM
DIGITALIZATION OF PUBLIC SPACES

Poštovane koleginice i kolege,

Već 18 godina se urbanisti Srbije, Republike Srpske i regiona, okupljaju na Letnjoj školi urbanizma krajem meseca maja zajedno sa kolegama iz Republičkog geodetskog zavoda Srbije, da razmene ideje i mišljenja o kompleksnim urbanističkim pitanjima.
Aktuelne ekološke teme su isprovocirale naše predavače da zdrav grad bude noseća tema ove letnje škole. Najavljene izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kroz formu uvođenja E-prostora kao i prateća podzakonska akta nastavljaju davno zacrtanu državnu doktrinu korišćenja prostora na prvenstvenu korist onih koji ga žele menjati, dajući instrumente da se promene izvrše u što kraćem vremenskom razdoblju.
Da li će se u toj brzini izgubiti poželjna i potrebna validacija upotrebe prostora uz planersku premisu da on pripada svima?
Kako će E-prostor izgledati u sprovodbenom smislu pokazaće kolege iz Republičkog geodetskog zavoda.
Za kraj, ali ne poslednje po važnosti, prezentovaće se urbanistički pogled na razvoj turističkih lokaliteta.
Dobro došli na 18-u međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Letnja škola urbanizma Vrnjačka Banja 2022.

Dr Aleksandar Jevtić, dipl.inž.građ.PredsednikUdruženja urbanista Srbije

Download PDF

Powered by WebExpress