zbor.jpg

Zbornik radova, 19. letnja škola urbanizma, vrnjačka banja 2023.

Download PDF: Zbornik radova

Izdavač: Udruženje urbanista Srbije, BeogradZa izdavača: dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije
Urednici: dr Aleksandar Jevtićmr Borko Drašković
Recenzenti: dr Zlata Vuksanović Macura, SANU, Geografski institut „Jovan Cvijić“Doc. dr Malina Čvoro, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja LukaDoc. dr Danijela Milovanović Rodić, Arhitektonski fakultet Beograd

Naučni odbor:
Prof. dr Aleksandra Đukić, predsednik, Arhitektonski fakultet Beograd, UUS
dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije
Dr Igor Marić, Matična sekcija arhitekata IKS, SITS
Dr Božidar Manić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Doc. dr Ratka Čolić, Arhitektonski fakultet Beograd
mr Đorđe Milić, Ministarstvo građevinarstva, saob.i infrastrukture
Mr Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda
Dr Zlata Vuksanović Macura, Geograf.institut“Jovan Cvijić“ SANU
Doc.dr Malina Čvoro, Arhitektonso.građ.geod.fakultet, Banjaluka
Mr Miodrag Ferenčak, Udruženje urbanista Srbije
Prof. dr Dragan Komatina Arhitektonski fakultet Podgorica
Prof. dr Nusret Mujagić, Univerziteti u Sarajevu i Tuzli
Dr Žaklina Angelovska, Komora arhitekata i inž. S.Makedonije
Doc. dr Milena Dinić Branković, Građ.arhitekt. fakultet, Niš
Prof.dr Marija Maruna, Arhitektonski fakultet Beograd
Doc. dr Danijela Milovanović Rodić, Arhitektonski fak. Beograd
Prof. dr Darko Reba, Departmana za arh. i urbanizam FTN, N. Sad
Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Dr Branislav Antonić, UUS, Arhitektonski fakultet Beograd
Dr Marija Lalošević, Ubanistički zavod Beograda
Dr sc. Denis Ambruš, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Dr Dejan S.Đorđević, Ministarstvo građ.saobraćaja i infrastrukture
Dr Veroljub Trifunović, UUS, Udruženje urbanista Srbije
Prof. dr Vesna Zlatanović Tomašević, Udruženje inženjera Beograda
Prof. dr Nevena Vasiljević, Šumarski fakultet, Beograd

Organizaciono-programski odbor:
Zoran D. Jovanović, predsednik, Republički geodetski zavod, UUS
Tatjana Simonović, Udruženje urbanista Srbije,
Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije
Milka Pavlović, Ruma,Udruženje urbanista Srbije
Slavica Ferenc, Šabac, Udruženje urbanista Srbije
Lidija Nikolić Stefanović , JP Zavod za urbanizam Niš
Marija Paunović Milojević, Infoplan, Aranđelovac, UUS
Marina Blagojević, Leposavić, Udruženje urbanista Srbije
Gordana Nedeljković, Kruševac, Udruženje urbanista Srbije
Ivana Joksimović, Leskovac, Udruženje urbanista Srbije

Tehnički urednik: Svetlana Jakovljević
Dizajn korica: Jasna Marićević
Tiraž: 300 primeraka
Štampa: SZR Kopirnica DUGA, Kragujevac
Godina: 2023.
ISBN: ISBN-978-86-84275-46-4

ZBORNIK RADOVA JE ŠTAMPAN UZ PODRŠKU INŽENjERSKE KOMORE SRBIJEIZDAVAČ ZADRŽAVA SVA PRAVA: REPRODUKCIJA NIJE DOZVOLjENA

Powered by WebExpress