Anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za koncept unapređenja javnih prostora i objekata starog jezgra Zemuna

Predmet rada:Zemun ubrajaju u najstarije gradove u nasoj zemlji. Vrlo pogodan geografski polozaj i prirodni uslovi, privukli su i zadrzali ljude da u ovom delu medjurecja osnuju naselje ciji se kontinuitet moze pratiti od neolita do danas. Narodi sa ovih prostora razvijali su svoju kulturu ostavljajuci za sobom ne samo vredne pojedinacne objekte i ambijente, vec na podrucju grada Beograda, jedinstveno ocuvanu urbanu aglomeraciju olicenu u Starom jezgru Zemuna. Ono ima svoju fizionomiju, tradiciju, mentalitet i izgradjeni odnos prema reci na koju se oslanja.
Po sadrzaju gradjevinskog fonda najveci broj objekata su stambene zgrade medju kojima se prepoznaju tri tipa koja cine modifikovana ruralna panonska kuca, malogradska i gradska kuca. Javne zgrade kojih u prostoru Starog jezgra Zemuna pripadaju razvijenim oblicima malogradskih i gradskih kuca. Gotovo sve javne gradjevine podignute su pre 1914.godine.
Spratnost i velicina objekata pretezno su ujednaceni.Tradicionalnost je opsta osobenost zemunske arhitekture.Oblikovno i stilski gradjevinsko nasledje Starog jezgra pripada panonskoj varijanti srednje evropske arhitekture u kojoj su zastupljeni elementi baroka, klasicizma, romantizma, istorijskih neostilova, secesije i savremene funkcionalisticke arhitekture.
Stilska kvalifikacija Starog jezgra Zemuna je uslovna i podrazumeva preovladavanje jednog stilskog postupka u obradi zgrade, najcesce njene fasade.Investitori sacuvanog nasledja iskljucivo su stanovnici Zemuna ili zemunska opstina.Graditelji Starog jezgra Zemuna su pretezno domaci majstori.
U drugoj polovini XIX veka javljaju se i prvi domaci i nekolicina stranih arhitekata.

Ocenjivacki sud:
Veroljub Jovancevic, dipl.inz.el.- predsednik IO SO Zemun - predsednik zirija
 
Ćlanovi:
mr Dragana Bazik, dipl.inz.arh, -predsednik Drustva urbanista Beograda
zamenik predsednika zirijaMirko Jovanovic. dipl.inz.arh, - predstavnik Drustva arhitekata Beograda
Slobodanka Prekajski, dipl.inz.arh. - predstavnik Direkcije za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda
Milica Grozdanic. dipl.inz.arh. - predstavnik Urbanistickog zavoda Beograda
Aleksandra Fulgosi, dipl.inz.arh. - predstavnik Zavoda za zastituspomenika kulture grada Beograda
mr Radivoje Dinulovic, dipl.inz.arh. - Jugoslovensko drustvo za umetnost i tehnologiju spektakla JUSTAT
Izvestioci:Milica Joksic dipl.inz.arh. - Urbanisticki zavod Beograda
Danica Antic dipl.inz.arh. - Direkcija za gr. zemljiste i izgradnju Beograda
Izvestilac - ekspert: Teodor Nikolcic, dipl.inz.saob.- Sekretarijat za saobracaj
Sekretar zirija: Branko Tosic, sekretar Drustva arhitekata Beograda
Powered by WebExpress