SAOPŠTENjE O REZULTATIMA

za pozivni, anketni, jednostepeni, anonimni URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURS ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PROSTORNE KULTURNO ISTORIJSKE CELINE „KOMPLEKS VOJNO-TEHNIČKI ZAVOD U KRAGUJEVCU“- ZONA II – PIROTEHNIKA

Raspisivač/Naručilac: BK TESLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju
Sprovodilac: Udruženje urbanista Srbije, http://www.uus.org.rs/

DOWNLOAD:
1. Saopštenje WORD 
Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 4 konkursnih radova.
Žiri je radio u sastavu:

Predsednik žirija:
•Darja Rakočević, arhitekta, predstavnik Naručioca, Beograd
Zamenik predsednika žirija
•Snežana Jejić, arhitekta, predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
Članovi žirija:
•Dragan Srejović, pravnik, predstavnik Naručioca, Kragujevac
•Ivan Radulović, arhitekta, Kragujevac
•Miloš Petričević, arhitekta, Niš, predstavnik Naručioca
•Vladimir Živković, arhitekta, Niš, predstavnik Naručioca
•Jasna Marićević, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije
Sekretarijat Žirija:
•Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije

Na sastanku održanom dana 01.07.2022.godine, žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke, kako slede u okviru predviđenog nagradnog fonda: 

•Prva nagrada u iznosu od 2000 € dodeljena je radu, Autorska šifra „01090“, radnom šifrom 02Dubai Investment (Dubai Investemt, 220065 Republika Belarus, g. Minsk, ul. N. Tesle 1/ 251, koga zastupa Goel Šiveš, kompanija po pozivu;Rad se takođe obeštećuje pozivom na konkurs sa 500 € (2h250);
•Druga nagrada u iznosu od 1.500 € dodeljena je radu, Autorska šifra „25329“, šifrom rada 01.DEarhitektura, Strahinjića Bana 6/2/5, 180000 Niš, koju zastupa Elena Vasić Petrović), kompanija po pozivu.Rad se takođe obeštećuje pozivom na konkurs sa 500 € (2h250);
•Obeštećenje pozivom na konkurs u iznosu od 250 €, Autorska šifra „35983“, radnom šifrom 03, je priložila Temnova Ekaterina Vladimirovna, (registrovana na adresi Petra Mstislavca 9, Minsk, Belorusija),
•Obeštećenje pozivom na konkurs u iznosu od 250 €, Autorska šifra„05069“ radnom šifrom 04, je priložila kompanija Grand Atrium (Grand Atrium, Юridičeskiй adrec - 220012 g.Minsk, prospekt Nezavisimosti, d.85V, pomeщenie 87A, Počtovый adres: 220076 g.Minsk, ul.P.Mstislavca 9, koga zastupa Direktor Rыdvan Irina Tadeuševna), koji se obeštećuje pozivom na konkurs;

•pregledom autorskih koverti konstatovano je da kompanija Aris, Šumadijske divizije 1a,Kragujevac, Srbija, nije učestvovao na konkursu i time je konstatovano da nije priložen rad i neće biti izvršeno obeštećenje; 

Powered by WebExpress